Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

90 procent van de mensen die EMDR hebben ondergaan, knapt op

door Petra de Groot in EMDR Comments: 0 tags: emdr

Bron Margriet.nl:

Vijf vragen over de therapie EMDR: 

De resultaten zijn verbluffend: 90 procent van de mensen die EMDR hebben ondergaan, knapt op. GZ-psycholoog en EMDR-therapeut Sandy Smit-Paulides licht toe hoe je met het stimuleren van oogbewegingen de pijnlijkste momenten uit je leven aanpakt.

Dat praten goed is voor de verwerking van akelige ervaringen, klinkt logisch. Maar oogbewegingen? Hoe komt iemand erbij om dit te gaan onderzoeken?

“Het werd per toeval ontdekt. De Amerikaanse psychologe Francis Shapiro merkte dat haar ogen spontaan heen en weer schoten bij de gedachte aan een nare herinnering. Wat haar ook opviel: de herinneringen werden na die oogbeweging minder pijnlijk. Dit is ze verder gaan onderzoeken en van daaruit ontstond EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.”

Lees de rest van dit artikel op margriet.nl

Effecten van pesten nog meetbaar na veertig jaar

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

De negatieve effecten van pesten zijn veertig jaar later nog meetbaar bij de slachtoffers, zo blijkt uit een langdurig wetenschappelijk onderzoek.

Mensen die in hun kindertijd zijn gepest, hebben als vijftiger relatief vaak lichamelijke en psychische klachten. Als personen intensief zijn gepest, zijn ze op latere leeftijd ook bovengemiddeld vatbaar voor depressies en zelfmoordgedachten.

Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift American Journal of Psychiatry.

Ouders
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen met gegevens van de British National Child Development Study. Bij deze studie werden bijna 8.000 kinderen uit Engeland, Schotland en Wales gedurende een lange periode gevolgd.

In 1958 gaven de ouders van de jonge proefpersonen informatie over de mate waarin ze gepest waren tussen hun zevende en elfde levensjaar.In hun volwassen leven werden de proefpersonen regelmatig ondervraagd over hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Uit het onderzoek bleek dat de gepeste kinderen op hun vijftigste nog vaak last hadden van hun negatieve jeugdervaringen.

Relatie
De proefpersonen met een pestverleden hadden niet alleen relatief veel gezondheidsklachten, ook hun sociale leven leed nog onder de pesterijen. Ze hadden als vijftiger vaak geen relatie en weinig mensen om op terug te vallen.

“We moeten ophouden met denken dat pesterijen horen bij het proces van opgroeien”, verklaart hoofdonderzoekster Louise Arseneault op nieuwssite ScienceDaily. “Leraren en opvoeders moeten zich er bewust van zijn dat de dingen die op het schoolplein gebeuren voor kinderen grote gevolgen kunnen hebben op de lange termijn.”

“Speciale programma’s om pesten te stoppen zijn belangrijk, we moeten ons focussen op vroege interventie om te voorkomen dat problemen voortduren tot in de puberteit en volwassenheid”, aldus Arseneault.

Bron: nu.nl

Hypnose helpt bij opvliegers

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

BAARN – Hypnose kan opvliegers met 74 procent verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van het National Center for Complementary and Alternative Medicine.
Het is voor het eerst dat een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep naar deze techniek is uitgevoerd. De resultaten zijn gepubliceerd in de online versie van het tijdschrift Menopause. Begin 2013 zal het onderzoek ook in print verschijnen.

De vrouwen die onder hypnose werden gebracht, kregen vijf wekelijkse sessies. Tijdens de hypnose ontvingen zij suggesties voor mentale beelden van koelte, een veilige plek en ontspanning.

Daarnaast kregen ze een hypnotische geluidsopname die ze dagelijks moesten gebruiken. Ook de controlegroep nam deel aan vijf sessies – maar dan over gestructureerde aandacht – en kreeg een geluidsopname met informatie over opvliegers.

Dagboek

Alle vrouwen hielden een dagboek bij over hun opvliegers. Daarnaast maakten ze gebruik van een apparaatje dat de frequentie en ernst van de opvliegers opnam.

Na twaalf weken rapporteerden de vrouwen uit de hypnosegroep 75 procent minder opvliegers; in de controlegroep was dit 13 procent. Ook de ernst van de opvliegers was beduidend minder in de hypnosegroep, zowel bij de zelfrapportage als de objectieve meetmethode.

Zenuwstelsel

Waarom hypnose de opvliegers vermindert, is niet duidelijk. De onderzoekers van de Indiana University en de University of Texas denken dat de hypnose het functioneren van het parasympatische zenuwstelsel verbetert.

Dit deel van het zenuwstelstel wordt ook wel het ‘rust en verwerk’- systeem genoemd. Het parasympatische zenuwstelsel vormt ook de rem voor de ‘vecht en vlucht’-reactie van het sympathische zenuwstelsel en die controleert weer de lichamelijke reacties tijdens de opvlieger als zweten en een verhoogde hartslag.

Door: Gezondheidsnet

Geen aandacht ziekenhuizen voor ptss bij slachtoffers

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

Ongevallen veroorzaken vaak ernstige psychische schade bij slachtoffers, zonder dat artsen dit signaleren. Een op de zes slachtoffers van een ernstig verkeers- of ander ongeluk ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (ptss), blijkt uit onderzoek van het AMC in Amsterdam. In ziekenhuizen is daarvoor geen aandacht, waardoor slachtoffers lang blijven rondlopen zonder hulp. (door Maud Efting 1 oktober 2014)

Het hele artikel leest u hier: http://www.volkskrant.nl/dossier-zorg/geen-aandacht-ziekenhuizen-voor-ptss-bij-slachtoffers~a3759583/

Doe even normaal

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

Informatieve uitzending over PTSS en EMDR bij het NPO.

klik hier voor de uitzending.

Wilt u meer weten over PTSS of over de EMDR therapie die ik kan bieden? Bekijk dan de hulpvragen en therapievormen.

Verkeerde levensstijl oorzaak chronische vermoeidheid

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

Niet een virus of ontsteking ligt ten grondslag aan het chronische Vermoeidheids Syndroom, maar een verkeerde levenstijl of een schokkend life event.Dat blijkt uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek onder Nederlandse patiënten met het Chronische Vermoeidheid Syndroom, burn-out, Pfeiffer, fibromyalgie en Myalgische Encefalomyelitis (ME).

Uit balans
Het lichaam is hierdoor zo uit balans geraakt dat het geen kans meer heeft om te herstellen en energievoorraden opnieuw aan te vullen. Uiteindelijk leidt dit tot uitputting. Het onderzoek werd uitgevoerd door revalidatiespecialist Stans van der Poel en het Coronel Institute of Occupational Health, AMC-UvA.

Suikervoorraden
Tijdens het onderzoek bleek dat het lichaam van patiënten met burn-out, Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS), Pfeiffer, fibromyalgie en Myalgische Encefalomyelitis (ME) in rust meetwaarden vertoont alsof het een marathon loopt en dat het vooral suikervoorraden aanspreekt. Terwijl die bedoeld zijn voor zware inspanning. Van der Poel ontwikkelde een wetenschappelijk gevalideerd instrument waarmee ze de balans van een ontregeld lichaam meetbaar kan corrigeren.

Klachtenvermindering
Na het bestuderen van de resultaten van inspanningstesten ontdekte van der Poel dat het lichaam van patiënten op de helft van de maximale capaciteit het meest in balans is. Het laten trainen op dit balansniveau en aandacht voor ademhaling tijdens inspanning en rust leverde gedurende het onderzoek positieve resultaten op. Bij 90% van de deelnemers trad een vermindering van klachten op. Bijna de helft heeft het arbeidsproces weer opgevat.

Nederlandse BN´ers en politici spreken zich uit tegen seksueel geweld

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

8 juni 2014In navolging van Amerikaanse beroemdheden, spreken Nederlandse BN’ers en politici zich uit tegen seksisme en geweld tegen vrouwen. Geïnspireerd door het Amerikaanse filmpje, waarin onder anderen president Obama en acteur Daniel Craig zich uitspreken tegen seksueel geweld, riep Saskia Noort vooraanstaande Nederlandse mannen op hetzelfde te doen. En dat is gelukt, getuige deze video van RTL Late Night.

 

Stoppen met roken vermindert depressie en angst.

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

Bloemen, asbak, tafel

Dat blijkt uit een overzicht van een groot aantal wetenschappelijke studies, dat onlangs in het British Medical Journal werd gepubliceerd.

“Dit is een belangrijke bevinding. Veel rokers die depressief zijn of angststoornissen hebben, zijn juist bezorgd dat hun klachten toenemen als ze stoppen met roken”, aldus Professor Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. “Die angst is dus onterecht.”

Voor het onderzoek werden 26 grote studies geanalyseerd die angststoornissen, depressie of stress hadden gemeten bij mensen die tenminste zes weken waren gestopt met roken. Vergeleken met mensen die gewoon doorrookten waren de scores voor al deze aandoeningen duidelijk afgenomen bij de ‘stoppers’. De scores voor ‘opgewekte stemming’ en ‘kwaliteit van leven’ namen juist meetbaar toe onder de stoppers. De gevonden effecten waren minstens zo groot en in een aantal gevallen zelfs groter dan de effecten die worden beschreven voor antidepressiva, aldus de onderzoekers.

Eye-opener
Dit onderzoek is niet alleen een eye-opener voor veel rokers, zegt hoogleraar Van Schayk. “Ook veel zorgverleners die patiënten met depressie of angstklachten behandelen zijn terughoudend in het adviseren te stoppen met roken. Ook zij veronderstellen vaak dat stoppen de angst en depressie juist zal verergeren. Uit deze meta-analyse blijkt die angst nu onterecht te zijn.”

Nicotine geen medicijn
De onderzoekers laten zien dat het stoppen met roken gepaard gaat met positieve effecten op de mentale gezondheid. Ook de mogelijke reserves die zorgverleners hebben ten aanzien van het stoppen bij rokers met psychische problemen is ongegrond. Er wordt zelfs wel gedacht dat nicotine in feite werkt als een antidepressivum. Daardoor zou het extra moeilijk of zelfs gevaarlijk zijn voor mensen met psychische klachten om te stoppen met roken. “Dat is niet zo”, benadrukt Van Schayk, “en dat is heel goed nieuws!”

Bron: 
Datum:  – Rubriek: Psyche

Hoop voor slachtoffers kindermisbruik

door Petra de Groot in Uncategorized Comments: 0

Eén op de tien vrouwen is als kind lichamelijk mishandeld of seksueel misbruikt. Vijftig procent hiervan ontwikkelt een posttraumatische stress stoornis (PTSS), met nachtmerries, flashbacks, vermijding van alles dat aan trauma doet denken, afvlakking van gevoel, overmatige waakzaamheid en dergelijke.

Deze trauma’s in relatie met de ouders/verzorgers verstoren ook vaak de persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen leren daardoor niet op een gezonde manier om met gevoelens om te gaan. Ze beschadigen zichzelf, hebben moeite met concentratie en geheugen, hebben een negatief zelfbeeld, moeite met persoonlijke contacten, onbegrepen lichamelijke klachten en gebrek aan toekomstperspectief. We spreken dan van een complexe PTSS. Dit gaat veelal samen met psychiatrische stoornissen zoals een depressie of een borderline persoonlijkheidsstoornis en ook met verandering in hersenfunctie. Het functioneren wordt ernstig belemmerd: invaliderend en kostbaar voor de samenleving. Behandeling voor deze groep blijkt nog beperkt onderzocht.

Vroeger en verder
Er zijn aanwijzingen dat direct op de angst gerichte behandeling – wat wel goed werkt na een eenmalig trauma als bijvoorbeeld een bankoverval – meer risico op uitval en minder gunstige resultaten geeft. De onderzoeksresultaten van Dorrepaal zijn bemoedigend: na twintig weken stabiliserende behandeling (‘Vroeger en verder’) verbeteren de klachten aanmerkelijk, evenals de hersenfunctie (zie ook: onderzoek Kathleen Thomaes ). Ook hoopgevend is dat, juist als de persoonlijkheidsontwikkeling het ernstigst is verstoord, deze behandeling goed vol te houden blijkt. Daarna is op angst gerichte vervolgbehandeling vaak mogelijk.

Noodzakelijke zorg 
De gevolgen van kindermishandeling kunnen dus ernstige, maar behandelbare psychiatrische stoornissen zijn. Vergoeding is daarvoor volgens Dorrepaal even vanzelfsprekend als het gipsen van een door kindermishandeling gebroken been. Dit uit het zorgverzekeringspakket halen – zoals momenteel voorgesteld – betekent het opnieuw onthouden van de noodzakelijke zorg, en lijkt bovendien gezien de maatschappelijke kosten ook nog kostenineffectief.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Bron: 
Datum:  – Rubriek: Psyche