Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Slide background

Een traumatische bevalling

Een heftige bevalling.

Een zware bevalling kan ernstige psychische klachten geven. 

Het is mogelijk dat je tijdens de bevalling extreme angsten hebt gevoeld en een intense hulpeloosheid hebt ervaren. Dit kan veroorzaakt zijn door pijn of door levensbedreigende, ingrijpende omstandigheden tijdens de bevalling. Ook een extreem lang durende bevalling kan leiden tot serieuze klachten.

De bevallingservaring kan zich in de weken/maanden erna uiten in de vorm van angsten, beelden of intense herinneringen van de bevalling. Je voelt weerstand er aan te denken of erover te praten. Soms herken je niet dat klachten in relatie staan tot de bevalling en denk je dat het erbij hoort, de vermoeidheid, de hormonen, de zorg voor je kindje.

Een  heftige onverwerkte bevalling kan een te grote invloed uitoefenen op je dagelijkse leven en de opvoeding en de zorg voor je kindje zwaar beïnvloeden. Daarnaast neemt de behoefte aan geslachtsgemeenschap af of verdwijnt deze helemaal en zal er alles aan worden gedaan om een tweede zwangerschap te voorkomen. Dit kan ook je relatie onnodig zwaar onder druk zetten.

Als je in het verleden seksueel bent misbruikt of zwanger bent geraakt na een verkrachting kan het ook zijn dat de bevalling oude herinneringen/gevoelens heeft opgeroepen aan het misbruik. 

De klachten die je hebt mag je serieus nemen want ze zorgen ervoor dat je niet meer als vanouds kan functioneren en je voelt je daar niet goed bij. Meer dan tweeduizend vrouwen per jaar ontwikkelen na de bevalling een post traumatische stress stoornis (PTSS). Uit onderzoek is gebleken dat EMDR goede resultaten boekt bij PTSS.

Bij Fems is het mogelijk EMDR te ondergaan. Dit is een therapeutische techniek waarbij klachten die zijn ontstaan na een eenmalige heftige gebeurtenis, in dit geval de bevalling,  behandeld worden. Na twee tot drie sessies zijn de klachten vaak al verdwenen. 

 Meer informatie over ingrijpende bevallingen kun je vinden op http://stichtingbevallingstrauma.nl/

Somberheid na de bevalling.

Het krijgen van een kind is een ingrijpende gebeurtenis. Lichamelijk, hormonaal, emotioneel en sociaal veranderd er erg veel voor jou als jonge moeder. De verantwoordelijkheid van de baby in combinatie met de zorg vraagt veel. Geen wonder dat veel vrouwen de eerste dagen na de bevalling last hebben van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen.  Ook wel babyblues of kraamtranen genoemd. 

Dit is heel normaal en verdwijnt weer. Maar soms gaat het niet weg en blijf je je maandenlang somber, prikkelbaar, angstig en lusteloos voelen. Dit wordt ook wel een post partumdepressie genoemd. Soms uit het zich als vrouwen weer aan het werk gaan of stoppen met borstvoeding. 

Veel vrouwen voelen zich schuldig en schamen zich omdat ze bv ook geen blijdschap over de baby voelen. Vaak denken ze dat ze de enige zijn. Dat is niet het geval. Ongeveer 10 % van de vrouwen krijgt in min of meerdere mate depressieve gevoelens.

Erover praten en hulp zoeken is belangrijk want ontkennen van deze gevoelens leidt tot nog meer somberheid en heeft een negatief effect op de relatie met je kindje.

Schaam je niet en neem contact op met FEMS.

Een gratis informatief gesprek kan altijd.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Een heftige bevalling

Klachten na een (te) heftige bevalling.

Herbeleving:

Beelden van de bevalling keren regelmatig terug in de vorm van herinneringen of herhalende dromen. Deze beelden worden niet als prettig ervaren.De intense herinnering wordt veelal getriggerd door iets dat men ziet of hoort wat in relatie tot de bevalling staat. Denk aan de eigen baby, iets op de televisie zien, een film, bevallingsverhalen van anderen. 

 Vermijding :

Alles wat doet denken aan de bevalling wordt bij voorkeur gemeden. Dit kan zowel een bewuste keuze zijn maar kan ook door het onbewuste worden aangestuurd. Het leidt ertoe dat de bevalling niet wordt verwerkt. 

 Alertheid:

Door de angsten neemt het aandeel serotonine in het lichaam af waardoor je minder tevredenheid ervaart. Het zorgt er voor dat de spanningen toenemen. Je bent meer alert dan voorheen waarnaast ook schrikmomenten vaker en heftiger zijn. Ook stemmingswisselingen en  boze buien vallen hieronder. 

 

 

Wat kan Fems na een heftige bevalling betekenen?

We kijken samen naar de klachten die bij jou spelen en brengen deze in kaart. Acht op de duizend vrouwen ontwikkelen een post traumatische stressstoornis na de bevalling. Aan de hand van heel gerichte testvragen kunnen we zien of dat bij jou ook het geval is. 

Vervolgens bespreken we of je in aanmerking komt voor behandeling van deze klachten met EMDR.

Daarna starten we zo snel mogelijk met de behandeling. Fems heeft geen wachtlijst, dus we kunnen nadat we samen hebben vastgesteld of je in aanmerking komt voor EMDR een week later al starten.

Na twee tot drie sessie zijn de klachten al verlicht. 

Lees hier meer over EMDR

 

Section

Somberheid na de bevalling

Oorzaken somberheid na de bevalling

Biologische factor :

  • Erfelijkheid speelt een grote rol bij het ontwikkelen van somberheid na de bevalling. 
  • Fysieke en emotionele uitputting.
  • Veranderingen in de hormoonbalans, verstoorde schildklierwerking en verstoring van de mineralenbalans (met name tekort aan B6, B12 zink en ijzer).

Sociale factor:

  • Ervaringen die het leven veranderen kunnen depressieve gevoelens met zich meebrengen.
  • Verlies van een dierbare.
  • Relatieproblemen.
  • Onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden, bijvoorbeeld seksueel misbruik, relatie met eigen moeder, slechte jeugdervaringen bv pesten.
  • Idealisering van moederschap in maatschappij, en hoge eisen aan de multi-taskende vrouw.

Psychische factor:

  • persoonlijke eigenschappen bijvoorbeeld hoge verwachtingen hebben , hoge eisen stellen, moeilijk grenzen kunnen stellen.
  • Als het anders loopt dan verwacht, bv ziekte, huilbaby.