Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Slide background

Psychotrauma

Psychotrauma

Een trauma is een gebeurtenis of serie gebeurtenissen die buiten de normale gang van zaken vallen. Het zijn gebeurtenissen waarbij je angst hebt ervaren, afschuw of ongeloof hebt gevoeld. Het is een ervaring waar je geschokt op hebt gereageerd.

Je kunt hierbij denken aan een verkrachting, fysiek geweld, een auto ongeluk, getuige zijn van een misdrijf of geweld. Maar ook een opname in het ziekenhuis, een inbraak, een onverwacht overlijden of een ongeval zien kunnen lijden tot post traumatische stressklachten. 

Psychotrauma zijn de psychische gevolgen van een trauma. Bij traumatische ervaringen raakt namelijk het zenuwstelsel gedurende de gebeurtenis overweldigd. In feite is er sprake een psychologische verwonding. Deze wond heeft net als elke andere wond verzorging nodig. Vaak kun je deze wond prima zelf verzorgen samen met vrienden familie of kennissen. Soms lukt dit niet. 

De psychische klachten zijn niet altijd waarneembaar voor  je omgeving maar  kunnen  je dagelijkse functioneren ernstig belemmeren. 

Soms onstaat er een patroon van klachten. Dan spreek je van een post traumatische stress stoornis of PTSS.

Heb jij klachten die ontstaan zijn na een heftige gebeurtenis dan zijn deze goed te behandelen.

Hieronder staat meer informatie over verschillende vormen van trauma en klachten waar je last van kunt hebben.

 

FEMS Therapie Arnhem

Therapie voor de vrouw

Vormen en klachten.

Verschillende vormen van trauma
 • Als er sprake is van een acute op zichzelf staande gebeurtenis bv een auto-ongeluk, overval, natuurramp of verkrachting kan dit leiden tot een enkelvoudig shock trauma. 
 • Meerdere opeenvolgende heftige gebeurtenissen  kunnen leiden tot meervoudig shocktrauma.
 • Er kan ook  sprake zijn van langdurige /opeenvolgende  voortdurende heftige gebeurtenissen in je leven bv seksueel misbruik, fysiek geweld, geestelijke mishandeling ,verwaarlozing. Ze beïnvloeden de ontwikkeling van de persoon. Je spreekt dan  van een ontwikkelingstrauma 
Klachten die na na traumatische ervaringen kunnen optreden.
 • Herbelevende nachtmerries en angstige dromen over het trauma
 • Herbelevingen (herinneringen die niet stoppen, als een film in je hoofd)
 • Overdreven waakzaamheid /schrikreacties
 • Gevoelens van vervreemding
 • Emotionele vervlakking
 • Vermijding van situaties die herinneren aan het trauma.
 • Slaapstoornissen
 • Angsten, schuldgevoelens, machteloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Paniekaanvallen
 • Agressie-uitbarstingen
 • Stemmingswisselingen
 • Depressieve gevoelens
 • Lichamelijke klachten
 • Laag eigenwaarde gevoel

Wat kan Fems bieden?

Wijze en duur van de behandeling

De wijze en duur van behandeling zal verschillend zijn.

Bij enkelvoudig shocktrauma kunnen klachten al aanzienlijk verminderen na 1 of 2 sessies EMDR.

Bij ontwikkelingstrauma en/of meervoudig shocktrauma zullen meerdere sessies en een combinatie van therapievormen toegepast worden. Psychodynamische therapie, hypnotherapie en EMDR zullen hierin afwisselend worden ingezet.

Een traumatische gebeurtenis kan ook samengaan met verlies van een dierbare. Een trauma in combinatie met verlies is complex, het verwerken van het trauma en het verlies verwerken grijpen op een complexe manier op elkaar in. Rouwverwerking en trauma therapie zullen hierin gecombineerd worden aangeboden.

 

Twijfel je wat je moet doen?

Het kan zijn dat je veel klachten herkent maar nog een drempel voelt om echt in therapie te gaan. Maak een vrijblijvende afspraak om hierover met mij in gesprek te gaan. Met een wond die niet dichtgaat bezoek je een dokter. Waarom geen therapeut voor een psychische wond die pijn blijft doen?

Je bent welkom voor een gratis kennismakingsgesprek.