Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Slide background

EMDR Therapie

Wat is EMDR?

EMDR staat voor "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing" en EMDR is een trauma verwerkingstechniek. Het kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van heftige ervaringen weer op gang te brengen. 

Letterlijk betekent het door oogbewegingen minder gevoelig worden. Wanneer een trauma zich vastzet blijf je klachten houden die met het trauma te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn slecht slapen, nachtmerries, schrikkerig zijn, te snel driftig worden, veel huilen en je angstig voelen. Met EMDR verdwijnen deze klachten. Je reageert als het ware minder gevoelig op je eigen herinnering.  

Er zijn steeds meer wetenschappelijke onderzoeken die de werking van EMDR ondersteunen. Het is momenteel een van de meest effectieve methodes die bij traumaverwerking worden ingezet. Het is relatief kortdurend.

Over EMDR is veel te vertellen, hoe het wordt toegepast verschilt van persoon tot persoon en van hulpvraag tot hulpvraag. Als EMDR therapeut vind ik het belangrijk om met elkaar te bekijken welke behandeling het beste bij jou past. Je kunt hiervoor gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek plannen bij mijn praktijk in Arnhem. 

Veel gestelde vragen over EMDR

Hoe werkt EMDR?

EMDR is een kortdurende therapie voor mensen die last blijven houden van de psychische gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR richt zich op het normaliseren/wegnemen van spanning die je nog steeds ervaart in bepaalde situaties. EMDR zorgt ervoor dat je op versnelde wijze de niet verwerkte ingrijpende gebeurtenis alsnog verwerkt. De therapeut werkt met afleidende prikkels terwijl zij je vraagt terug te denken aan de heftige of moeilijke gebeurtenis. De afleidende prikkels zijn piepjes die, door middel van een koptelefoon afwisselend rechts en links worden aangeboden, de hand van de therapeut die op ongeveer 30 cm van het gezicht af heen en weer bewogen word of de therapeut  zal zachte tikjes op de knieën geven. Door de vaste procedure zal het informatieverwerkingssysteem in de hersenen geactiveerd worden Dit zorgt als het ware voor een versnelde verwerking van de heftige gebeurtenis(sen). 

hoe werkt de EMDR procedure bij FEMS

EMDR is een intensieve therapie. In het begin zal er dan ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. We bespreken  je persoonlijke draagkracht en de last die je van de klachten ondervindt. Hoe is je leven op dit moment? Wat is de invloed van de klachten op je huidige leven maar ook wat is de invloed van je leven op je huidige klachten? Uit het eerste gesprek zal blijken of  EMDR  kan worden ingezet.
Bij shocktrauma (eenmalige heftige gebeurtenis) kan na één tot twee EMDR sessies al verbetering optreden. Bij ontwikkelingstrauma zal EMDR ingezet worden in combinatie met andere technieken. ( zie psycho dynamische therapie en hypnotherapie). Tussen de sessies zit twee tot drie weken tijd.

Wanneer is EMDR af te raden?

In sommige situaties is het raadzaam om EMDR niet te doen omdat de werking niet optimaal zal zijn of een negatief/versterkend effect op de klacht heeft.

  • Bij hartklachten of epilepsie.
  • Bij bepaalde psychiatrische problematiek (psychoses, zware depressies).
  • Bepaald medicijngebruik.
  • Middelenafhankelijkheid.

"Van vluchten en vechten naar vrijheid en vreugde"

Plan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!